Rreth nesh

Flutter.al është blog i menaxhuar nga CodeMolecules.

Autor i artikujve është Tahir Hoxha, trajnues në Innovation Centre Kosovo dhe AUK Training and Development Institute.

Në fokus do të jenë Flutter dhe Dart, por nuk do të mungojnë artikujt të tjerë relevantë.

Faqja në Facebook: https://www.facebook.com/flutter.al/

Llogaria në Twitter: https://twitter.com/flutter_al